Skip to Content

PoissonData {SAPP}

Poisson Data
Package: 
SAPP
Version: 
1.0.4

Description

Poisson test data for ptspec.

Usage

data(PoissonData)

Documentation reproduced from package SAPP, version 1.0.4. License: GPL (>= 2)